• Marmara Universitesi Tip Fakultesi Radyasyon Onkolojisi AD
Thumb
Hakkımda

Prof. Dr. Beste M. ATASOY

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesidir. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi mezunudur. Uzmanlık eğitimini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda tamamladı. University College London (Department of Oncology) Gray Kanser Enstitüsü’nde Radyobiyoloji ve Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı’nda Sağlık Yönetimi üzerine iki yüksek lisansı bulunmaktadır. İdari görevleri arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı (2011-2015 ve 2017-2020) S.B-Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği Klinik Sorumluluğu (2010-2022) bulunmaktadır.
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu üyeliğinin yanında ulusal ve uluslararası mesleki dernek üyelikleri, Marmara Üniversitesi Mentorluk Programı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Kongresi (MasCo) Danışmanlığı, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Eğitim Komisyonu üyeliği kapsamında akademik çalışmalarına devam etmektedir. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği’nin bünyesinde Ulusal Radyobiyoloji Kurslarında direktör ve eğitmen olarak yer almış (2010-2022); ulusal kitap ve dergi yayın editörü ve uluslararası indekslenen dergilerde hakemlik görevlerinde bulunmuştur.
Çalışma alanları arasında santral sinir sistemi tümörlerinin, baş boyun tümörlerinin ve çocukluk çağı tümörlerinin tedavisi; nütrisyonel onkoloji, kanserde palyatif destek ve klinik radyobiyolojidir. Akademik çalışmaları kemoradyoterapi, tümör cevabını prediksiyonu, modern radyoterapi teknikleri, radyocerrahi (Gamma Knife), kanserde yaşam kalitesi, normal doku toksisitesi (yan etkiler) üzerinde yoğunlaşmaktadır. Doksanı uluslararası toplam 120 bildirisi (2022); indekslenen ve hakemli dergilerde 42’si uluslararası toplam 65 yayını bulunmaktadır. Bu yayınlara (kendine atıflar dâhil) 1393 atıf almış olup h-indeksi 18’dir; i10-indeksi 25’dir.

Google Akademik

Tezler

Uzmanlık Tezi:  Radyoterapi  gören  baş  boyun  tümörlü  hastalarda  oluşan  akut  ve  kronik kserostominin  amifostin  ile  azaltılabilirliğinin  incelenmesi.  (Radyasyon  Onkolojisi  Uzmanlık Tezi-2002), Danışman: Yard. Doç. Dr. K. Meriç Şengöz

Radyobiyoloji Yüksek Lisans Tezi: Expression of epidermal growth factor receptor (EGFR) as a predictive indicator for a benefit from  accelerated radiotherapy in head and neck  cancer patients.  (Radyobiyoloji  Yüksek  Lisans  Tezi-2003),  Danışmanlar:  Prof.  Søren  Bentzen  ve Prof. Klaus-Rüdiger Trott

Sağlık  Yönetimi  Yüksek  Lisansı  Bitirme  Ödevi:   Uluslararası   Atom   Enerjisi   Kurumu Radyasyon  Onkolojisi  Kalite  Kontrol  Takımı  (QUATRO)  Denetleme  Rehberi  Işığında  Bir Radyasyon Onkolojisi Kliniğinin Klinik Değerlendirme Sürecinin İncelenmesi (2016-İstanbul), Danışman: Prof. Dr. Mehveş Tarım

 

Seçilmiş Makaleler

 1. 1. Sener, G., Jahovic, N., Tosun, O., Atasoy, M. ve B.C. Yegen, “Melatonin Ameliorates Ionizing Radiation-Induced Oxidative Organ Damage In Rats,” Life Sci., 74, 563-572 (2003).

 

 1. 2. Sener, ,  AtasoyB.M.,  Ersoy,  Y.,  Arbak,  S.,  Sengoz,  M.  ve  B.C.  Yegen,  “Melatonin protects  against  ionizing  radiation-induced  oxidative  damage  in  corpus  cavernosum  and urinary bladder in rats,” J. Pineal. Res., 37, 241-246 (2004).

 

 1. Bentzen, S.M., Atasoy, B.M., Daley, F.M., Dische, S., Richman, P.I., Saunders, M.I., Trott, K.R. ve G.D. Wilson, “Epidermal growth factor receptor expression in pretreatment biopsies from head and  neck  squamous  cell  carcinoma  as  a  predictor  factor  for  a  benefit  from accelerated radiation therapy in a randomized controlled trial,” J. Clin. Oncol., 23, 5560-5567 (2005).

 

 1. Cengiz, M., Ozyar, E., Essassolak, M., Altun, M., Akmansu, M., Sen, M., Uzel, O., Yavuz, A., Dalmaz, G., Uzal, C., Hicsonmez, A., Sarihan, S., Kaplan, B. Atasoy, B.M., Ulutin, C., Abacioglu, U., Demiral, A.N. ve M. Hayran, “Assessment of quality of life of nasopharyngeal carcinoma patients with EORTC QLQ-C30 and H&N-35 modules,” Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys., 63, 1347-1353 (2005).

 

 1. Sener, G., Kabasakal, L, Atasoy, B.M., Erzik, C., Velioglu-Ogunc, A., Cetinel, S., Gedik, N., Sengoz, M. ve B.C. Yegen, “Ginkgo Biloba Extract Protects Against Ionizing Radiation- Induced Oxidative Organ Damage in Rats,” Pharmacol. Res., 53, 241-252 (2006).

 

 1. Sener, G., Kabasakal, L, Atasoy, B.M., Velioglu-Ogunc, A., Erzik, C., Cetinel, S., Conturk, G., Gedik, N.  ve  B.C.  Yegen,  “Propylthiourasil  (PTU)-induced  hypothyroidism  protects ionizing  radiation-induced  multiple  organ  damage  in  rats,”  J.  Endocrinol.189,  257-269 (2006).

 

 1. Atasoy, B.M.,  Abacioglu,  U.,  Dane,  F.,  Ozgen,  Z.,  Yumuk,  P.F.,  Ozden,  S.,  Akgun,  Z., Mayadagli, A., Basaran, G., Turhal, S. ve M. Sengoz, “Concomitant administration of uracil- tegafur  and  leucovorin  during  adjuvant  radiotherapy for  locally advanced  rectal  cancer,”  J. BUON., 12, 203-208 (2007).

 

 1. Atasoy, B.M.,  Dane,  F.,  Yumuk,  P.F.,  Akgun,  Z.,  Turhal,  N.S.,  Abacioglu,  U.  ve  M. Sengoz, “Toxicity and feasibility analysis for cisplatin-based concomitant chemoradiotherapy in locally advanced nasopharyngeal carcinoma,” J. BUON., 13, 43-50 (2008).

 

 1. Dane, F., Dede, F. ve B.M. Atasoy, “FDG-PET scan in colorectal cancer,” Int. J. Hematol. Oncol., 18, 121-128 (2008).

 

 1. Kilciksiz, S.,  Celik,  O.K.,  Pak,  Y.,  Demiral,  A.N.,  Pehlivan,  M.,  Orhan,  O.,  Tokatli,  F., Agaoglu,  F.,  Zincircioglu,  B.,  AtasoyB.M.,  Ozseker,  N.,  Yersal,  O.,  Niang,  U.  ve  A. Haydaroglu,  “Clinical  and  prognostic  features  of  plasmacytomas:  A  multicenter  study  of Turkish oncology group-sarcoma working party,” Am. J. Hematol., 83, 702-707 (2008).

 

 1. Abacioglu U, Caglar H.B., Atasoy B.M. Abdulloev T, Akgun Z. ve T. Kilic. “Gamma knife radiosurgery in non small cell lung cancer patients with brain metastases: treatment results and prognostic factors,” J. BUON, 15, 274-280 (2010).

 

 1. Atasoy B.M., Deniz M., Dane F., Özen Z., Turan P., Ercan F., Çerikçioğlu N., Aral C., Akgün Z., Abacioğlu  U.  ve  BÇ  Yeğen.  “Prophylactic  feeding  with  immune-enhanced  diet ameliorates chemoradiation-induced gastrointestinal injury in rats,” Int J Radiat Biol 86, 867-879 (2010).

 

 1. Atasoy B.M., Dane F., Üçüncü Kefeli A., Çağlar H., Cingi A., Turhal N.S., Abacıoğlu U. ve C. Yeğen.  “Concomittant  chemoradiotherapy  with  low-dose  weekly  gemcitabine  for nonmetastatic unresectable pancreatic cancer,” Turk J Gastroenterol, 22, 60-64 (2011).

 

 1. Onal C., Li Y.X., Miller R.C., Poortmans P., Constantinou N., Weber D.C., Atasoy B.M., Igdem S.,  Ozsahin  M.  ve  E.  Ozyar.  “Treatment  results  and  prognostic  factors  in  primary thyroid lymphoma patients: a rare cancer network study,” Ann Oncol, 22, 156-164 (2011).

 

 1. Abacioglu U, Caglar HB, Yumuk PF, Akgun Z, Atasoy B.M., ve M. Sengoz. “Efficacy of protracted dose-dense temozolomide  in  patients  with  recurrent  high-grade  glioma,”  J. Neurooncol, 103, 585-593 (2011).

 

 1. Atasoy B.M.,  Yonal  O,  Demirel  B,  Dane  F,  Yilmaz  Y,  Kalayci  C,  Abacioglu  U  ve  N. Imeryuz. “The impact of early percutaneous endoscopic gastrostomy placement on treatment completeness  and  nutritional  status  in  locally  advanced  head  and  neck  cancer  patients receiving chemoradiotherapy.” Eur Arch Otorhinolaringol, 269, 275-282 (2012).

 

 1. Atasoy B.M., Sarikaya O, Kuscu M.K., Yondem M, Buyukara E, Eken G, Kahyaoglu F. “Students Meeting with  Caregivers  of  Cancer  Patient:  Results  of  an  Experience-Based Learning Project,” J Can Educ 27, 656-663 (2012).

 

 1. Kilic D., Yalman D., Aksu G., Atasoy B.M., Igdem S., Dincbas F.O., ve S. Yalcin. “Impact of adjuvant chemoradiotherapy for rectal cancer on the long-term quality of life and late side effects: a multicentric  clinical  evaluation  by  the  Turkish  Oncology  Group,”  Asian  Pac  J Cancer Prev,13, 5741-5746 (2012).

 

 1. Ozgen Z.,  Atasoy  B.M.,  Ucuncu  Kefeli  A.,  Seker  A.,  Dane  F.  Ve  U.  Abacioglu.  “The bneefit of whole brain reirradiation in patients with multiple brain metastases,” Radiat Oncol, 8, 186 (1-5) (2013).

 

 1. Alsan Cetin I, Akgun Z., Atasoy B.M., Yumuk P.F. ve U. Abacioglu. “Who may benefit from prophylactic cranial irradiation amongst stage III non-small cell lung patients?” J. BUON 18, 453-458 (2013).

 

 1. Akgun Z., Atasoy B.M., Ozen Z., Yavuz D., Gulluoglu B., Sengoz M. ve U. Abacioglu. “V30 as a  predictor  for  radiation-induced  hypothyroidism:  a  dosimetric  analysis  in  patients who received radiotherapy to the neck,” Radiat Oncol, 9, 104 (1-5) (2014).

 

 1. Atasoy B.M., Dane F., Alcan Cetin I., Ozgen Z., Ucuncu Kefeli A., Ibrahimov R., Turhal N.S., Abacioglu U.  ve  L.  Turkeri.  “Concurrent  chemoradiotherapy  with  low  dose  weekly gemcitabine  in  medically  inoperable  muscle-invasive  bladder  cancer  patients,”  Clin  Trans Oncol, 16, 91-95 (2014).

 

 1. Ozgen Z, Ozden S, Atasoy B.M., Ozyurt H, Gencosmanoglu R, ve N.  Imeryuz.  Long- term  effects  of  neoadjuvant  chemoradiotherapy  followed  by  sphincter-preserving  resection on anal sphincter function in relation to quality of life among locally advanced rectal cancer patients: a cross-sectional analysis. Radiat Oncol, 10:168 (2015). doi: 10.1186/s13014-015-0479-4.

 

 1. Ibrahimov R.,  Atasoy  B.M.,  Dede  F.,  Arikan  H.,  Ozen  Z.,  Ozgen  Z.,  Dane  F.  ve  Ufuk Abacioglu. Functional and clinical evaluation of renal injury in patients treated with adjuvant chemoradiotherapy  for  gastric  cancer:  Low  dose  and  comorbidity  considerations.  J  Radiat Res Appl Sci, 9, 63-67 (2016).

 

 1. Sener TE,  Tavukcu  HH,  Atasoy  B.M.,  Cevik  O,  Kaya  OT,  Cetinel  S,  Dagli  Degerli  A, Tinay I, Simsek F, Akbal C, Butticè S ve G Sener. Resveratrol treatment may preserve the erectile function after radiotherapy by restoring antioxidant defence mechanisms, SIRT1 and NOS  protein  expressions.  Int  J  Impot  Res.  30,  179-188  (2018).  doi:  10.1038/s41443-018-0042-6.

 

 1. Demirel B, Atasoy BM. Comparison of Three Nutritional Screening Tools to Predict Malnutrition Risk and Detect Distinctions Between Tools in Cancer Patients Receiving Radiochemotherapy. Nutr Cancer. 2018 Aug-Sep;70(6):867-873. doi: 10.1080/01635581.2018.1491606

 

27.  Unal S Arslan S, Gokce T, Atasoy BM, Karademir B, Oktar FN, Gunduz O.          Design and characterization of polycaprolactone-gelatin-graphene oxide              scaffolds for drug influence on glioblastoma cells. European Polymer                    Journal 2019; 115, 157-165.

 

Seçilmiş Derlemeler

 1. Abacıoğlu U. ve B.M. Atasoy, “Radyocerrahinin Radyobiyolojisi”, Türkiye Klinikleri Nöroşirürji Özel Dergisi, Radyocerrahi Özel Sayısı, 2, 7-12 (2009).

 

 1. Üçüncü Kefeli  A.,  Ekşioğlu  Demiralp  E.  ve  B.M.  Atasoy.  Radyoterapi  ve  İmmünoterapinin Birlikte  Kullanımı.  Türkiye  Klinikleri  Radyasyon  Onkolojisi  Radyobiyoloji  Özel  Sayısı  1:3,  34-40 (2015).

 

 1. Atasoy B.M. ve A. Üçüncü Kefeli. Genomik Radyobiyoloji ve Kişiselleştirilmiş Radyoterapideki Yeri. Türkiye Klinikleri Radyasyon Onkolojisi Radyobiyoloji Özel Sayısı 1:3, 41-48 (2015).

 

 1. Alsan Çetin  İ.,  Üçüncü  Kefeli  A.  ve  B.M.  Atasoy.  PET  ile  Onkolojide  Tedaviye  Yanıtın

Değerlendirilmesi: Radyasyon Onkoloğu Gözüyle. Türkiye Klinikleri Nükleer Tıp Özel Sayısı 2:1, 12-18 (2016).

 

Seçilmiş Dersler ve Danışmanlıklar

 1. Marmara Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Radyoloji Bölümü Radyoterapi Dersleri, 2004- hâlen
 1. Marmara Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Radyasyon  Onkolojisi  Anabilim  Dalı  Tıpta  Uzmanlık Öğrencisi Eğitim Programı, 2004-hâlen

 

 1. Marmara Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Dönem  3  İleri  İletişim  Becerileri,  Zor  Durumlarda İletişim/Kötü Haber Verme, 2005-hâlen
 1. II. ve  III.  Dönem  ICP  (Klinik  Bilimlere  Giriş)  MASCO  (Marmara  Üniversitesi  Öğrenci Kongresi) Danışmanlığı (2006-hâlen)
 1. Türk Radyasyon  Onkolojisi  Derneği-Klinik  Radyobiyoloji  Kursu,  Kurs  Eğitmenliği  (2010-hâlen)
 1. MÜSEV Meme  Sağlığı  Hemşireliği  Sertifika  Programı,  2013-2014  ve  2015-2016  yılları Radyoterapi teorik ve pratik dersleri
 2. Medeniyet Üniversitesi  Tıbbi  Radyofizik  Yüksek  Lisans  Programı  ve  Tez  danışmanlığı, 2017-hâlen

 

Davetli Konuşmalar

 

Uluslararası Toplantılarda

 1. “Radiation-induced Cancers in Human Population on The Basis of Epidemiological Data,” 3rd Euro-Asian Conference on Hazardous Waste & Human Health, 30 Mart 2008, İstanbul, Türkiye.
 1. “Novalties in the protection of dry mouth” 7th Congress of Balkan Union of Oncology, 15- 18 October 2008, Kuşadası, Türkiye.

 

Doçentlik sonrası

 1. “Nutritional support  in  cancer  patients.”  ISC  Conference  of  Innovative  Therapies,  2-4 November 2012, Istanbul, Türkiye.
 1. “Nutritional support in head&neck cancer patients” “4th International Conference Cancer Nutrition Therapy, Abbott. 15-16 May 2013, Zagreb, Croatia.

 

Ulusal Toplantılarda

 1. “Radyasyon Güvenliği  Komitelerinde  Tecrübenin  Paylaşımı,”  Marmara  Üniversitesi  ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Ortak Paneli, 10 Nisan 2004, İstanbul.
 1. “Radyoterapi Geç Yan Etkileri ve  Komplikasyonlarının  Önlenmesi:  Merkezi  Sinir  Sistemi Komplikasyonları,” VII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 22 Nisan 2006, Fethiye.
 1. “Sağlık çalışanları  için  iyonizan  radyasyondan  korunma,”  Özel  Acıbadem  Kozyatağı Hastanesi Toplantıları, 6 Kasım 2006, İstanbul.
 1. “Mukozite karşı neler yapabilirim?,” II. Ulusal Baş ve Boyun Kanserleri Kongresi, 28 Ekim 2007, Antalya.
 1. “Kaza ya da terör amaçlı radyasyon maruziyeti sonrası uygulanacak eylem planında acil ünitelerin yeri ve   işlevi,”   Özel   Acıbadem   Hastaneleri   Acil   Üniteleri   Tele-Konferans Toplantıları, 25 Şubat 2008, İstanbul.
 1. “Lokal İleri  Evre  Rektum  Kanserinde  Nüksü  Engellemede  Adjuvan  Tedavinin  Yeri:  Ne Zaman ve Nasıl?,” İstanbul Cerrahi Derneği Aylık Toplantıları, 24 Aralık 2008, İstanbul.
 1. “Baş ve  boyun  bölgesi  radyoterapisinde  oral  yan  etkiler,”  Marmara  Üniversitesi  Diş Hekimliği Fakültesi Konferansları, 6 Mart 2009, İstanbul.

 

Doçetlik sonrası

 1. “Radyoterapiye Bağlı  Geç  Yan  Etkiler  ve  Tedavi  Yaklaşımları:  Santral  Sinir  Sistemi.”  9. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 21-25 Nisan 2010, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 2. “Lokal İleri  Evre  Hastalıkta  Kemoradyoterapi  Standarttır.”  Baş  Boyun  Kanseri  Tanı  ve Tedavisinden Gelişmeler. 5. Mart 2011, Edirne.
 1. “Radyokoruyucuların Klinik  Uygulamaları”  15.  Uludağ  Onkoloji  Sempozyumu,  6-9  Mart 2011, Bursa.
 1. “Pankreas Kanserinde  Radyoterapinin  Yeri”,  19.  Ulusal  Kanseri Kongresi,  21-24  Nisan 2011, Antalya.
 2. “Kraniofarengiomalarda   alternatif   tedavi   seçenekleri.”   Marmara   Nöroşirürji   25.   Yıl Toplantısı. 6-7 Mayıs 2011, İstanbul.
 1. “Bildiri Tartışmacılığı” 3. Gastrointestinal Onkoloji Kongresi 9-10 Nisan 2011, Antalya.
 2. “Nutrisyon Desteğinde Hangi İçerik Kime, Ne Zaman, Hangi Yolla Kullanılsın?” 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 19-23 Nisan 2012, Antalya.
 1. “Vak’a Sunumu”   Anadolu   Yakası   Özefagus   Toplantıları-Marmara   Üniversitesi   Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD. 30 Mayıs 2012.
 1. “Bildiri Tartışmacılığı”, Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 14-17 Mart 2013, Kapadokya.
 2. “Meme Kanseri   Paneli-Panelist”   5.   Uludağ   Üniversitesi   Genel   Cerrahide   Güncel Yaklaşımlar Toplantısı. 29-30 Mart 2013, Bursa.
 1. “Radyasyon Onkolojisinde Niteliğin Sağlanması”, 20. Ulusal Kanser Kongresi, 24 Nisan 2013, Antalya.
 1. “Akciğer Kanseri  Hastalarında  Nütrisyonel  Onkolojinin  Yeri”,  Türk  Toraks  Cerrahisi Derneği, İstanbul Şubesi, Aralık 2013, İstanbul
 1. “Baş Boyun  Tümörlerinde  Beslenme”  10.  Onkolojik  Araştırmalar  Çalıştayı,  6-9  Kasım 2014, Antalya.
 1. “Radyasyon Onkolojisinde   Niteliğin   Sağlanması”,   11.  Ulusal   Radyasyon   Onkolojisi Kongresi, 23 Nisan 2013, Antalya.
 1. “Yumuşak Doku Sarkomlarında IMRT”, 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 23-27 Nisan 2014, Antalya.
 1. “Karaciğer Tümörlerinde Stereotaktik Radyoterapinin Yeri”, MÜTF 1. Türk Japon Cerrahi ve Gastroenterohepatoloji Günleri, 29-31 Ekim 2015, İstanbul.
 2. “Kolorektal Kanserlerde  Işın  Tedavisinin  Yeri”,  İstanbul  İl  Sağlık  Müdürlüğü  Eğitim Günleri, 16 Şubat 2016, İstanbul.
 1. “Santral Sinir  Sisteminin  Nadir  Tümörleri:  Pineal  Tümörler”,  12.  Ulusal  Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 20-24 Nisan 2016, Antalya.
 1. “Nutrisyonel Onkoloji Oturumu: Baş Boyun Kanserlerinde Nütrisyon, Olgu Sunumu”, 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 20-24 Nisan 2016, Antalya.
 2. “Baş Boyun  Kanserlerinde  Nütrisyonel  Destek”  Ulusal  Radyasyon  Onkolojisi  Kongresi, Nisan 2018, Antalya.
 3. “Brakiterapinin Radyobiyolojisi”, Ulusal Brakiterapi Günleri, Kasım 2018, İstanbul.
 4. “Çocukluk Çağı  Tümörlerinde  Radyoterapi”,  Çocuk  Cerrahisi  Derneği,  Çocukluk  Çağı Tümörleri Kursu, Aralık 2018, İstanbul.

 

Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları

– Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD)

– Türk Onkoloji Grubu (TOG)

– Türk Akciğer Kanseri Derneği (TAKD)

– Moleküler Kanser Araştırma Derneği (MOKAD)

– Klinik Enteral ve Parenteral Nütrisyon Deneği (KEPAN)

– Üroonkoloji Derneği (ÜOD)

– Nöroonkoloji Derneği (NOD)

– Avrupa Radyasyon Onkolojisi Cemiyeti (ESTRO)

– Avrupa Kanser Araştırma ve Tedavi Organizasyonu (EORTC)- Radyoterapi Grubu

– Balkan Onkoloji Birliği (BUON)

– Avrupa Nöroonkoloji Cemiyeti (EANO)

– Radyocerrahi Cemiyeti (RSS)

– Uluslararası Radyocerrahi Cemiyeti (ISRS)

– Avrupa Kanser Araştırma Cemiyeti (EACR)