• Marmara Universitesi Tip Fakultesi Radyasyon Onkolojisi AD
Thumb
Mentorluk

Yönetilen Tezler

1- Dr. Roman İbrahimov
Mide Kanseri Tanısıyla Posoperatif Kemoradyoterapi Gören Hastalarda Böbrek Fonksiyonlarının Dozimetrik Analizi
Tıpta Uzmanlık Tezi-2012

2- Dr. İpek Arslan Kabalay
Evre I Klasik Seminom Tanısı İle Paraaortik Radyoterapi Alan Hastalarda geç Dönem Yan Etkilerin Değerlendirilmesi
Tıpta Uzmanlık Tezi-2013

3- Dr. Nida Sünnetçi
Kemoradyoterapi Gören Baş Boyun Kanserli Hastalarda Radyolojik ve Metabolik Tümör Volümünün Tedavi Sonuçları Üzerine Prediktif Rolünün İncelenmesi
Tıpta Uzmanlık Tezi-2013

4- Dr. Ayşegül Üçüncü Kefeli
Lokal İleri Evre Nazofarenks Kanseri Tanısı ile Primer Kemoradyoterapi Uygulanmış Hastalarda Tedaviye Bağlı Geç Donem Toksisitenin Değerlendirilmesi, Dozimetrik Analizi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Tıpta Uzmanlık Tezi-2014

5- Dr. Gül Karaüç
Kemik Metastazı Nedeniyle Palyatif Radyoterapi Gören Yaşlı Kanser Hastalarında Tedavi Sonuçlarının Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme Yoluyla İncelenmesi
Tıpta Uzmanlık Tezi-2014

6- Tarık Ziyad Sütçü
Baş-Boyun Kanserlerinde Adaptif Radyoterapi Uygulamalarının Dozimetrik Parametrelere Etkisinin Farklı Algoritmalar ile Değerlendirilmesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Sağlık Fiziği Anabilim Dalı, devam ediyor

Devamını Oku