• Marmara Universitesi Tip Fakultesi Radyasyon Onkolojisi AD
Thumb
Kitap Hakkında

Radyoterapide Nütrisyonel Değerlendirme

Kanser hastasında beslenmenin yeri ve önemi giderek artan bir farkındalıkla Radyasyon Onkologlarının gündeminde yer almaktadır. Bu kitap, radyoterapi hastasının beslenme tedavisinde başta doktorlara ve diyetisyenlere olmak üzere nütrisyon ekibine yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. Malnütrisyonla ilgili özet bilgiler, nütrisyon ekibi ve görevleri ilk bölümlerde konu edilmiştir. Beslenme yetersizliğinin tanısı, ihtiyaçların belirlenmesi ve tedavinin düzenlenmesi için poliklinik ortamında yapılabilecek pratik ve özet bilgiler ilerleyen bölümlerin konusudur. Son bölümdeki örnek hastanın ardından ilgili kaynaklara ve önerilen ileri okumalara ulaşılabilir.

Devamını Oku
Thumb
Kitap Hakkında

Hemotolojik ve Non-Hemotolojik Malignitelerde Protokoller

Elinizde tuttuğunuz bu kitabın yazılma amacı onkoloji alanında çalışan hekimlerimize kolay kullanabilecekleri bir başvuru kaynağı sunmaktır. Geçen süre içinde birçok kere kontrol edilmiş olmakla beraber içerisinde eksiklikler bulunması olasıdır. Bu nedenle onkoloji pratiği sınırlı olan hekimlerin sadece bu kitaba dayanarak tedavi uygulamaya çalışmalarının sakıncalı olabileceğini belirtmek isteriz.

Umarız bu kitap meslektaşlarımızın gündelik pratiklerinde kullanabildikleri yararlı bir kılavuz olur.

Kitaba Gözat