• Marmara Universitesi Tip Fakultesi Radyasyon Onkolojisi AD

Hasta Bilgilendirme

1. Hastalık ve süreç konusunda yeterince bilgi sahibi olan ve iletişim kurabilen bir hasta yakını

2. Patoloji raporu, daha önce yapılan filmler ve raporları (CD ve/veya film olarak)- MR (emar), BT (tomografi), PET, ultrason, kan tahlilleri, epikriz (ameliyat notu), kemoterapi (ilaç) dosyası (kırmızı dosya), varsa bize yazılmış önceki doktorların yazıları

3. Daha önce radyoterapi gördünüzse epikrizi ve bu merkezden size verilen evraklar

4. Kullanmakta olduğunuz ilaçların listesi

5. Adres ve iletişim bilgileriniz (cep telefonu)

Hastalığınızla ilgili radyoterapi görmenizin gerekip gerekmediği ilk başvuru sırasında yapılan muayene, tanı ve evreleme işlemleri için hazırlanmış tetkiklerin incelenmesi sonrasında size söylenecektir. Radyoterapi ile tedaviye karar verildiğinde aşağıdaki sıraya göre önce tedavi hazırlığınız yapılacak ardından tedaviniz başlayacaktır.

1. Poliklinik değerlendirmesi

2. Çizim (Bilgisayarlı tomografi eşliğinde) yapılması

3. Tedavinin özel üç boyutlu radyoterapi yazılımı içeren bilgisayarlarda planlanması

4. Tedavi (toplam 1-7 hafta)

5. Takip (tedavi sırasında haftalık, tedavi sonrasında aylık takipler)

Bu süre hastalığınızın cinsi, yeri, evresi, önceki tedaviler ve tedavi planının inceliği gibi faktörlerin bir arada değerlendirilmesi sonrasında 1 - 7 gün arasında değişmektedir. İstendiği halde getirilmeyen her tıbbi evrak, CD vb. bu sürenin uzamasına neden olmaktadır. Ayrıca kayıt bölümündeki personellerimiz ve çizimde görevli teknikerlerimiz hastaların sorusuna genel bir cevap verebilmektedirler. Bu nedenle lütfen tedavinizin başlayacağı tarihi doktorunuzun kendisinden öğreniniz (0216 657 10 10/1276-1253).

Kemoterapi sistemik tedavi olup damar (kan) yolu ile tüm vücudu dolaşan bir tedavi ilacının uygulanması anlamına gelmektedir. Radyoterapi ise iyonlaştırıcı (yüksek) enerjinin (radyasyonun) hastalık bölgesi ve yakınındaki lenf bölgesine uygulanmasıdır. Bazı durumlarda radyoterapinin hastalık üzerindeki etkisini arttırmak üzere eş zamanlı olarak kemoterapi de verilebilmektedir.

Her zaman alabilirsiniz. Ancak radyoterapinin başlamasını takiben herhangi bir nedenle tedavinin yarıda bırakılması, başka bir merkezde devam etmesi vb. durumlar tedavinin doğruluğunu ve kalitesini etkileyebileceğinden bu görüşmeleri tedavinizin yapılmasını istediğiniz merkezi seçmeden önce tamamlamanız önerilir.

Tanı, evre, hastalığın özelliği vb. faktörlere bağlı olarak 1-7 hafta arası sürmektedir. Hafta sonları hariç hafta içi her gün, günde bir kez ve toplam 10-15 dakika süreyle tedaviniz gerçekleşir.

Evet, gelmeniz gereklidir. Radyasyon Onkolojisi klinik bir branş olup, hastaların tedaviyi bitirmelerini takiben gerek hastalıklarının ve gerekse tedavi yan etkilerinin izlenmesi açısından mutlaka poliklinik takibinde olması önerilir.

Radyoterapi sırasında haftada bir (1) kez poliklinikte de muayene edileceksiniz. Her poliklinik ve hasta grubunun uygulamasında değişiklikler olabilmektedir ancak genel uygulama bu şekildedir.

Hayır. Çevrenize ışımanız söz konusu değildir. Aile ve sosyal ortamda izole olmanıza (ayrı bir yerde bulunmanıza) gerek yoktur.

Standart tedaviler sırasında herhangi bir alternatif/tamamlayıcı tedavi adı altında satılan ürünleri kullanmanız önerilmemektedir. Böyle bir ürün vs. kullanmak istediğinizi ya da kullandığınızı lütfen ne olduğunu hekiminizle paylaşınız. Bu konudaki sorumluluklar hastanın kendisine aittir.

Aksi söylenmedikçe radyoterapi öncesi yeme içme düzeninize devam edebilirsiniz. Yan etkiler ve önceki tedaviler nedeniyle bu düzende bir değişim olup olmadığını kliniğimizde (Pazartesi-Salı-Perşembe günleri) bulunan diyetisyenimiz değerlendirmesi sonrası hekiminiz sizinle paylaşacaktır.